Vhodná ústna starostlivosť pre deti

Detské ústa a zuby sú vystavované neustálym zmenám. Preto potrebujú špeciálnu starostlivosť.

0-3 roky

Dentálny vývin

Prvé mliečne zuby sa objavujú medzi 6 až 8 mesiacmi veku. Potom sa postupne objaví aj zvyšok mliečnych zubov.

Čistenie zubov

Prvé zúbky bábätka je potrebné čistiť denne, a to najmä večer.. Odporúča sa použitie zubnej pasty s obsahom 1000 ppm flouridových iónov  a odporúčané množstvo zubnej pasty je zrnko ryže.

3-6 rokov

Dentálny vývin

Vo veku približne 3 rokov je zvyčajne vývin mliečneho chrupu úplný a v hornej a dolnej čeľusti sa začínajú vyvíjať trvalé zuby. Starostlivosť o mliečny chrup je rovnako dôležitá ako starostlivosť o trvalý chrup, pretože mliečne zuby sú veľmi dôležité pre správny vývoj čeľuste. Ich predčasné vypadávanie v dôsledku zlej starostlivosti môže mať za následok nesprávne usporiadanie trvalého chrupu

Čistenie zubov

Deti v tomto veku si skúšajú čistiť zúbky samy a postupne sa učia správnemu držaniu zubnej kefky.

Stále je však potrebné aby rodičia deťom dočisťovali zúbky, aby sa predišlo hromadeniu povlaku a vzniku zubného kazu.

Odporúčané množstvo fluoridu v zubnej paste je 1000 ppm a zubnú pastu dávkuje rodič v množstve malého hrášku.

6-12 rokov

Dentálny vývin

Ústna hygiena je v tomto období zmien oveľa komplikovanejšia, a to najmä pre vypadávanie mliečnych zubov, medzery medzi zubami a rast trvalých zubov. A čo viac, nové trvalé zuby potrebujú špeciálnu ochranu. Výsledkom je zvýšené riziko výskytu zubných kazov.

Čistenie zubov

Na ochranu novo prerezaných trvalých zubov pred zubným kazom sa odporúča  zvoliť zubnú pastu s vyšším obsahom fluoridu - 1400 ppm.

Zubná kefka s vláknami v tvare X je na čistenie zubov najvhodnejšia vďaka schopnosti lepšie dosiahnuť do medzier medzi zubami a odstrániť z nich povlak a taktiež je dôležitá medzizubná starostlivosť.

Rodičia by mali kontrolovať, prípadne dočisťovať deťom chrup do veku 12 rokov.

Prevencia zubného kazu s fluoridom

Použitie detskej zubnej pasty s fluoridom chráni pred vznikom zubného kazu. Detská zubná pasta elmex® 0-6 rokov obsahuje účinný aminfluorid v koncentrácii, ktorú odporúčajú zubní lekári (1000 ppm).

Odporúčania o množstve fluoridu by sa mali v každej krajine prispôsobiť miestnym odporúčaniam.

Správne čistenie zubov metódou KAI

Žuvacie plochy

Najprv pohybujte kefkou dozadu a dopredu: takto si vyčistíte vrchnú časť zubov. Začnite na pravej strane, úplne vzadu. Najprv dolné zuby a potom horné. Následne opakujte na ľavej strane.

Vonkajšie plochy

Ďalej si vyčistite vonkajšie plochy. Pohybujte kefkou do kruhu: na pravej strane úplne zozadu späť k prednej časti a potom na ľavej strane. Potom spojte zuby ako pri hryzení a vyčistite rezáky rovnakým spôsobom.

Vnútorné plochy

Nakoniec je potrebné aj vyčistenie vnútorných plôch na horných a dolných radoch zubov. Opäť začnite vpravo vzadu a čistite kefkou od červenej časti smerom k bielej – od ďasna k zubu.

Články