Žena relaxuje so psom na gauči a užívajú si spoločnú pohodu

NÁŠ ZÁVÄZOK PRE OCHRANU ZDRAVIA ZVIERAT

Naša spoločnosť sa zameriava na ochranu zdravia zvierat a usiluje sa o to, aby v budúcnosti žiadna vláda ani regulačný orgán nikde na svete nevyžadoval testovanie bezpečnosti kozmetiky pomocou laboratórnych zvierat.

Sme globálna spoločnosť a dodržiavame všetky regulačné požiadavky spojené s testovaním na zvieratách všade, kde podnikáme. Pri kozmetických výrobkoch, ktoré predávame v Európe, nedochádza k testovaniu bezpečnosti produktov na zvieratách v súlade so smernicou EÚ zakazujúcou také testovanie.

 

Niektoré vlády a regulačné orgány, bohužiaľ, naďalej vyžadujú testy na zvieratách, hoci vybrané testovanie in-vitro spolu so získaním už dostupných bezpečnostných údajov robí testovanie na zvieratách nepotrebným. Práve v takýchto prípadoch chceme pracovať na zmene.

 

Naša spoločnosť už 35 rokov podporuje vývoj testovacích alternatív, ktoré sú vedecky platné a môžu byť prijaté orgánmi, ktoré dohliadajú na nezávadnosť. Sme lídrami v podpore a podieľaní sa na vývoji, overovaní a prijímaní alternatívnych testovacích metód bez využitia testovania na zvieratách po celom svete. Ročne investujeme viac ako 1 milión dolárov do výskumu týchto alternatívnych testovacích metód. Úzko spolupracujeme s regulačnými orgánmi po celom svete, aby sme porozumeli, ako môžu byť testy bez použitia zvierat začlenené do ich bezpečnostných požiadaviek na spotrebiteľské produkty. Naše úsilie bolo ocenené organizáciou PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Naše presvedčenie v správnosť alternatívnych možností testovania nám umožnilo vyhlásiť dobrovoľné moratórium na testovanie našich produktov osobnej starostlivosti pre dospelých na zvieratách. Toto moratórium je celosvetovo platné od roku 1999.

Piktogram nohy symbolizuje, že spoločnosť obmedzuje testovanie na zvieratách

Pokračujeme aj v našom záväzku hľadať a používať alternatívne metódy testovania prostredníctvom podpory a zapojenia sa do Európskeho partnerstva pre alternatívu pre zvieratá (EPAA) a Inštitútu pre vedu in vitro (IIVS). Naša spoločnosť aktívne zdieľa výsledky práce na znížení používania zvierat a vývoji alternatív, aby tieto informácie mohli pomôcť ostatným pri hľadaní spôsobov, ako minimalizovať používanie zvierat pri testovaní.

 

Tešíme sa na deň, keď všetky krajiny uznajú alternatívne metódy a všetky potrebné štúdie bezpečnosti kozmetických produktov bude možné vykonávať bez použitia zvierat. Budeme pokračovať v práci, aby v ten deň nastal čo najskôr.

 

Podrobnejšie informácie k tejto téme nájdete na našich na našich webových stránkach www.colgatepalmolive.com v záložke „Udržateľnosť“.